• Urbanisme i habitatge.
  • Recursos administratius
  • Expedients sancionadors
  • Contractes administratius.
  • Oposicions i concursos.
  • Funció pública.
  • Dret Farmacéutic.
  • Reclamació responsabilitat patrimonial de l'Administració