By
defensalegal
19 January 2016
0
comment

Pluriactivitat i bases de cotització 2016

La Llei de pressupostos generals de l'Estat, modificada per l´exercici 2016, canvia la Llei General de la Seguretat Social pel que fa a les bases màxima i mínima de cotització, la possibilitat d'incrementar aquestes bases fins als 47 anys d'edat ia partir dels 48 anys d'edat , i especialitats.By
defensalegal
13 December 2015
0
comment


By
defensalegal
28 November 2015
0
comment


By
defensalegal
12 November 2015
0
comment


By
defensalegal
5 October 2015
0
comment

Tarifa plana autònoms

Gairebé fa any i mig des de la publicació del Reial Decret Llei 4/2013 de 22 de febrer de mesures de suport a l'emprenedor i estímul del creixement i la creació d'ocupació va introduir la tarifa plana per a menors de trenta anys.By
defensalegal
5 October 2015
0
comment

Reforma de la L General Tributaria

En el Butlletí Oficial de l'Estat de 22 de setembre de 2015 ha estat publicat la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que suposa la introducció de nombrosos canvis normatius.By
defensalegal
25 July 2015
0
comment

Pàgines