Dret d'associacions, fundacions i altres persones jurídic-socials

  • Constitució i desenvolupament d'associacions i entitats sense afany de lucre,
  • Fundacions, federacions i altres persones jurídiques amb interessos socials,
  • Entitats d'economia social i cooperatives de treballadors i/o consumidors.
  • Col·legis professionals, sindicats i gremis de treballadors i professionals per a la defensa dels seus integrants
  • Organitzacions no governamentals, de lleure i l'educació no formal, de voluntariat, de cooperació internacional, etc, que conformen l'anomenat Tercer Sector.
  • Plataformes, col·lectius i moviments ciutadans, amb o sense personalitat jurídica.