• Suport als professionals de la cultura i l'art
  • Assessorament drets propietat intel.lectual
  • Negociacíó contracte cessió de drets
  • Registre de propietat intel.lectual
  • Registre de marques i patents
  • Reclamacions vulneració de drets autor
  • Assessorament a professionals del món de la cultura i espectacle