By
defensa
5 December 2021
0
comment

Fons de recuperació europeus 2022

Dins dels Pressupostos Generals de l´Estat per a l´exercici 2022, s´ha parlat molt dels fons de recuperació. 

 

En la seva conseqüència informem de la seva destinació.

 

Els fons de recuperació als Pressupostos Generals de l´Estat, 2022

 By
defensa
5 December 2021
0
comment

Associacions i Fundacions i Codi de Comerç

La Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del Dret d´Associació, en el seu article 14 estableix que les associacions hauran de portar la seva comptabilitat d´acord amb les normes específiques que els hi resulti d´aplicació.

 

La Generalitat de Catalunya, d´acord amb el que preveu l´article 118 de l´Estatut d´Autonomia, disposa de plenes competències en matèria d´associacions i fundacions.

 

Aquestes obligacions comptables, de les associacions i fundacions s´han de matitzar, davant l´enrenou normatiu.

 By
defensa
31 October 2020
0
comment


By
defensa
19 May 2020
0
comment

COVID-19. Legislación laboral. Algunos casos problemáticos

                                                                              COVID-19. Legislación laboral. Algunos casos problemáticos.-

 

La declaración del estado de alarma por RD 463/2020, de 14 de marzo está teniendo una enorme trascendencia económica y en materia de empleo, que ha supuesto la promulgación de una normativa laboral específica. En este comentario queremos referirnos a algunos de los supuestos más problemáticos con que nos podemos encontrar.By
defensa
4 May 2020
0
comment

COVID-19-MESURES EXTRAORDINÀRIES III. Préstecs per fer front a les rendes de lloguer

El passat divendres dia 1 es va publicar al BOE  “ Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID19”. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdfBy
defensa
20 April 2020
0
comment

COVID-19-MESURES EXTRAORDINÀRIES II. MORATÒRIES TRIBUTÀRIES

MORATÒRIES TRIBUTÀRIES

A què afecten les mesures tributàries de l'article 33 de Reial decret llei 8/2020?

El que disposa l'article 33 de l'RDL només és aplicable en relació amb procediments iniciats amb anterioritat a la seva entrada en vigor, és a dir, iniciats amb anterioritat a el 18 de març de 2020By
defensa
15 April 2020
0
comment

COVID-19-MESURES EXTRAORDINÀRIES PER AUTÒNOMS I.Prestacions extraordinàries

S´han habilitat dos canals a priori incompatibles, de sol·licituds de prestacions extraordinàries, una via estatal i una altra autonòmica que a continuació detallem.

  1. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA ESTATAL

(BOE 18 de març de 2020----Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març)

Prestació extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

• Destinat a:By
defensa
6 April 2020
0
comment


By
defensa
1 April 2020
0
comment

"Coronavirus". Proporcionalidad y sentido común

Coronavirus, medidas, entre la proporcionalidad y el sentido común.

Antes de nada, queremos mostrar nuestra solidaridad y ánimo para todos, pero, muy especialmente para aquellos que están sufriendo las consecuencias más graves, en su propia salud o en la de allegados y familiares, y nuestro apoyo y reconocimiento a los sanitarios y demás profesionales que en primera línea están ayudando a salir de esta situación tan grave y extrema.By
defensa
18 March 2020
0
comment

Informació important sobre mesures amb motiu del "Coronavirus"

Benvolgudes i Benvolguts,

Com a motiu de les mesures de seguretat i prevenció acordades pel Govern per fer front al virus COVID-19, el nostre despatx passa a implementa el “teletreball” a partir del proper dilluns 16 de març. Per aquest motiu la nostra oficina romandrà tancada per atenció al públic.

No obstant, a través del teletreball estarem a la seva disposició com sempre i poden contactar amb nosaltres a través del telèfon del despatx i pel correu electrònic com ho fan habitualment.

Páginas