Si el usuari decideix no acceptar les condicions vigents, haurà d'abstenir-se d'accedir al lloc web i / o utilitzar els continguts i / o serveis disponibles en ell.

En Col·lectiu Jurídic de Defensa Legal garantitzem que el tractament de les dades es realitza sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua, manipulació o accessos no autoritzats.

En compliment del disposat en la normativa de Protecció de Dades de caràcter personal, l´ informem que totes les dades que ens faciliti, per qualsevol mitjà, seran incloses en un fitxer amb titular i responsable del Col·lectiu Jurídic de Defensa Legal i seran tractades amb màxima confidencialitat.

La finalitat de la recollida i tractament de dades és gestionar la relació comercial, gestionar les seves sol·licituds i, a més, realitzar tractaments amb finalitats d'informació i prospectiva comercial. L´ informem que les dades que ens faciliti no seran cedides en cap cas. El seu consentiment per al tractament de les seves dades per a les finalitats informades en el paràgraf anterior ha de prestar-se de manera manifesta, expressa i inequívoca en la forma que es requereixi en cada cas. Les accions publicitàries i de prospectiva comercial es podran realitzar incloent-hi, exclusivament, correu electrònic i Internet.

A menys que s'estableixi específicament el contrari, es considerarà necessari complimentar totes les dades sol·licitades en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com necessàries, Col·lectiu Jurídic de Defensa Legal podrà, depenent del cas, no cursar la seva petició.

Col·lectiu Jurídic de Defensa Legal, Societat Civil Particular, està domiciliada socialment a Barcelona, ​​C.P. 08025, Cr Roger de Flor número 221-227, 4t 1ª. Està proveït de CIF J63564645, i té la següent adreça de correu electrònic: defensalegal@defensalegal.cat.

La totalitat d'aquest lloc web: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programes informàtics, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis sobre propietat Intelectual e Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat.

El web no garanteix ni l'exactitud de la informació continguda ni l'absència d'errors, o que el lliure ús del contingut per part del client no infringeixi els drets de tercers. El bon o mal ús d'aquest web i dels seus continguts està sota responsabilitat del client usuari. Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, qualsevol que sigui la seva finalitat i el mitjà utilitzat per a això, així com la concertació de serveis a través del lloc web.

Podeu exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat comunicant-lo a Col·lectiu Jurídic de Defensa Legal, Cr Roger de Flor, nº 221-227, 4t 1ª 08025 Barcelona o per correu electrònic a l'adreça defensalegal @defensalegal .cat (indicant les seves dades personals i còpia de document oficial que el pugui identificar).