De conformitat amb la normativa de Protecció de Dades de carácter personal, Vostè ens autoritza a que totes les dades personals que ens facilita voluntàriament, siguin incorporades i tractades en un fitxer automatitzat de dades de carácter personal, responsabilitat del COL·LECTIU JURÍDIC DE DEFENSA LEGAL, amb seu social al c/ Mallorca, nº 279, 4t, 1ª, 08037 Barcelona. I amb la única finalitat de poder gestionar les seves peticions, consultes o/i suscripció. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.

Vostè pot exercir els seus drets d´accès, rectificació, oposició, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat comunicant-lo a Col·lectiu Jurídic de Defensa legal, c/ Mallorca, núm., 279, 4t, 1ª, 08037 Barcelona o pel correu electrònic a l´adreça defensalegal@defensalegal.cat (indicant les seves dades personals i còpia del document oficial que el pugui identificar).

Sempre que ho consideri necessari pot presentar una reclamació a l´Agència espanyola de Protecció de Dades.