Els advocats i advocades del Col·lectiu Jurídic de Defensa Legal treballem per la defensa dels drets dels treballadors públics 

Les nostres actuacions s'adrecen tant a la via administrativa com davant els òrgans judicials competents

  • Funcionaris públics
  • Treballadors interins i laborals de les administracions locals
  • Impugnació convocatòries públiques de llocs de treball
  • Expedients disciplinaris
  • Modificació de les condicions laborals
  • Reconeixement nivell