Ara que ens apropem al tancament fiscal i al final de l´exercici i any, cal apuntar algunes idees sobre la jubilació i els estalvis.

Des de l 1 d'agost 2014, data en la qual el Govern va aprovar el projecte de reforma fiscal 2015, actualment ja vigent, un dels canvis va afectar als PIES –plans d´estalvis sistemàtics- ja que es poden rescatar amb beneficis fiscals si s'han mantingut almenys 5 anys i els plans de pensions amb 10 anys de permanència, a partir del 2015, és a dir en 2025)

En el moment de jubilar-se i anar a cobrar els estalvis del pla de pensions, les sorpreses són infinites quan són paleses les implicacions fiscals que té triar un producte d'estalvi de cara a la jubilació.

Fent una estimació aproximada:

• Com a pla de pensions: Les rendes que anem cobrant tributen com a renda del treball. Per calcular els impostos a pagar, hem de sumar a la renda anual que cobrarem pel pla de pensions, l'import que anem cobrant d'altres rendes, inclosa la pensió pública.

Així, si anualment acumulem una renda de 40.000 euros pagaríem un 30% i si acumulem més de 80.000 euros al 52 o 56%. És a dir, que sobre la renda que prové dels 150.000 euros pla de pensions pagarem entre un 30 i un 56%, entre 45.000 i 84.000 euros.

• Si la inversió s'ha fet en un pla de jubilació o fons d'inversió, pagarem pel que anem cobrant cada any, com a capital mobiliari, sobre les plusvàlues. En total pagarem sobre 100.000 euros a l'21-27%, 26.070 euros d'impostos. Aquest sistema d'estalvi té altres avantatges fiscals si es recupera com a renda periòdica, per exemple, durant 5 anys.

• Si l'estalvi per a la jubilació s'ha fet amb un PIES, en el moment de crear la renda, no hi ha tributació. I sobre la renda vitalícia que anem cobrant, hi ha deduccions fiscals. Si es recupera amb 60 anys, pagarem només sobre un 24% de les plusvàlues i si és amb 70 un 8%.

Per al cas de l'exemple, si comencem la renda vitalícia amb 60 anys tributarem com a rendiment del capital mobiliari, el 21-27%, però només sobre el 24% de la renda. Per seguir amb l'exemple, si la renda total són 150.000 euros, pagarem un total de 8.980 euros.

Si comencem la renda vitalícia amb 70 anys pagarem el 21-27%, i només sobre el 8% de la nostra renda final, és a dir que sobre una renda total de 150.000 tributarem sobre 8.000 euros, pagant 2.760 d'impostos.

¿Quin producte és millor com a estalvi per a la jubilació? No hi ha productes miracle.

El millor consell pot ésser diversificar riscos.

Ara bé si tenim en compte només els impostos que cal pagar en el moment de recuperar el capital, sembla que la millor opció hagi de ser un PIES, però, com hem comentat en l'article, cal tenir en compte molts aspectes:

• La fiscalitat de cada un en el moment d'anar fent les aportacions a un pla d'estalvi o producte per a la jubilació. És a dir, tenir clar que l´estalvi per reducció de la part general imposable del nostre IRPF de cada any, produïda per les aportacions als plans de pensions és suficient per tal de no tenir una pèrdua a l´hora de procedir al rescat d´aques mateix pla de pensions.

• Les necessitats de capital que li puguin sorgir en un moment donat abans de jubilar-se.

• L'edat prevista per jubilar-se.

• La pensió pública que té previst cobrar, no té el mateix impacte en una pensió mínima que en una màxima.

• Com volem recuperar el capital estalviat: d'una sola vegada, com a renda vitalícia o com a renda temporal.

Entre d´altres aspectes.

No hi ha un producte ideal per estalviar per a la jubilació, sinó que en funció de cada un pot existir un o una combinació de diversos productes. El que és important és que abans de prendre una decisió ens informem i ens assessorem sobre les característiques de cada producte i sobre els pros i contres de cadascun.