Al juliol de 2022 es procedí a l'aprovació del Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d´activitat.

Entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2023.

El nou sistema de cotització per a autònoms consisteix en un model progressiu de quotes que es desplegarà durant tres anys, entre el 2023 i el 2025.

El sistema estableix 15 trams de cotització en què cada autònom s'haurà d'inserir en funció de la previsió d'ingressos.

La seva entrada en vigor es produirà el 2023 amb una quota mínima de 230 euros i una màxima de 500. L'any 2024 les cotitzacions es trobaran entre 225 i 530 euros. I finalment, el 2025, les quotes d'autònoms quedaran enquadrades entre els 200 i els 590 euros.

A partir del 2023 els autònoms cotitzaran a la Seguretat Social en funció dels seus ingressos reals, seleccionant un dels 15 trams de rendiments nets amb la corresponent quota mensual.

Per tant, en acabar l'any l'autònom haurà de regularitzar les cotitzacions a l'Administració. És a dir, haurà de tornar o reclamar les quotes en cas que el tram de rendiments nets definitius estigui per sota o per sobre de l'indicat per les previsions durant l'any.

Com calcular els rendiments nets de l'autònom des del Govern han definit el concepte de rendiments nets de la manera següent:

Els rendiments nets es calcularan deduint dels ingressos totes les despeses produïdes en exercici de l'activitat i necessàries per a l'obtenció d'ingressos de l'autònom.

Sobre aquesta quantitat, s'aplica addicionalment una deducció per despeses genèriques del 7% (3% per als autònoms societaris).

El resultat seran els rendiments nets i aquesta serà la xifra que determinarà la base de cotització i la quota corresponent.”

Els punts clau per als autònoms amb el nou sistema de cotització són:

• Nova tarifa plana de 80 euros. Amb el nou sistema, la tarifa plana per a autònoms passarà a ser de 80 euros durant els 12 primers mesos d'activitat, independentment dels ingressos del treballador per compte propi.

• Acció protectora: cessament d´activitat. S´estableix una prestació del 50% de la base reguladora compatible amb una altra activitat. Es podrà cobrar de 4 mesos a 2 anys sense haver de donar-se de baixa al RETA i sense que calgui el tancament.

• Deduccions. S'hi incorpora una deducció per despeses genèriques del 7% per a autònoms individuals i del 3% per a autònoms societaris.

• Canvi de tram cada 2 mesos. Es permet a l'autònom canviar la base de cotització fins a 6 vegades l'any (cada 2 mesos), en funció de la previsió, a l'alça o a la baixa, del comportament dels seus negocis.

• Desgravació del pla de pensions. Els autònoms es podran desgravar un 10% de les aportacions al pla de pensions a l'IRPF.

• Sense límit de cotitzacions per a majors de 47 anys. El 2023 el topall de cotitzacions per a treballadors majors de 47 anys deixarà d'existir.

**Font: www.infoautonomos.com