Les sentències favorables estimen que els afectats no tenen coneixement adequat sobre els riscos que assumeixen amb l'adquisició d'aquests productes de participacions preferents i obligacions de deute subordinat segons consta en les sentències.

Els clients, representats per l'advocat i el procurador interposen una demanda contra l'entitat bancària en què es demana la nul·litat del contracte d'obertura de compte de valors. No oblidem que tots dos són productes d'alt risc. S'al·lega vici d'error en el consentiment i se sol·licita la devolució de les quantitats desemborsades.

Aquest tipus de contractes es fixen de manera perpètua i el capital invertit només pot ser recuperat si l'emissor, l'entitat financera, decideix amortitzar aquesta emissió.

Instàncies judicials, després d'estudiar aquest assumpte, atorguen la raó als afectats i acorden la nul·litat del contracte. També s'obliga a l'entitat bancària a abonar als afectats (les quantitats desemborsades, fins i tot descomptant el bescanvi, menys els interessos abonats en el compte).

Consentiment "viciat"
El jutge entén que els afectats van prestar el seu consentiment per a la compra de les obligacions de deute subordinat i participacions preferents, i aquest estava "viciat" a l'existir una "divergència" entre allò per al que van prestar el seu consentiment i el que realment es volia,
" sent aquesta divergència ocasionada per una causa no imputable al prestador del consentiment ", es diu.

Així, es considera que els afectats "van prestar el seu consentiment per a l'adquisició de valors-obligacions, si bé no tenien coneixement adequat sobre els riscos que assumien amb l'adquisició d'aquest producte, creient que s'obtindria seu reintegrament a molt transcorreguts cinc anys des de la contractació, i no constant la possibilitat de pèrdua del capital invertit ".

Per tot, es creu que la "omissió" informativa en què va incórrer el banc, i la seva "falta de diligència, transparència i bon ús financer", van impedir als afectats formar-se "un judici cert i necessari" per decidir la concertació pretesa, " prestant així un consentiment no informat i, per tant, viciat ".

Aquestes condemnes cada vegada són habituals a nivell nacional contra les entitats financeres, que a més imposen també el pagament de les costes processals a l'entitat bancària.