Defensalegal.com newsletter categories.By
defensa
6 April 2020
0
comment


By
defensa
1 April 2020
0
comment

"Coronavirus". Proporcionalidad y sentido común

Coronavirus, medidas, entre la proporcionalidad y el sentido común.

Antes de nada, queremos mostrar nuestra solidaridad y ánimo para todos, pero, muy especialmente para aquellos que están sufriendo las consecuencias más graves, en su propia salud o en la de allegados y familiares, y nuestro apoyo y reconocimiento a los sanitarios y demás profesionales que en primera línea están ayudando a salir de esta situación tan grave y extrema.By
defensa
14 April 2022
0
comment


By
defensa
7 December 2021
0
comment

Codi de bones pràctiques. Entitats financeres i deutors

El Consell de Ministres ha aprovat un Codi de Bones Pràctiques, d'adhesió voluntària per part de les entitats de crèdit i altres entitats financeres, que té com a objectiu reforçar la solvència d'empreses i autònoms els negocis dels quals, sent viables, estan sent afectats per la crisi del Covid.

 By
defensa
5 December 2021
0
comment

Plusvàlua municipal i jurisprudència

Un jutjat de primera instància anul·la una liquidació de la plusvàlua municipal aplicant el nou criteri del Constitucional

La sentència, de 25 de novembre de 2021, eximeix el ciutadà d'abonar 660,51 euros a l'Ajuntament de Sanxenxo.By
defensa
5 December 2021
0
comment

IRPH: recent jurisprudència i pronunciaments del Tribunal Suprem

IRPH: es dicta la primera sentència d'un Jutjat després de la interlocutòria del TJUE

 

En l'àmbit de les hipoteques referenciades a l'IRPH “encara hi ha nombrosos i sòlids arguments jurídics per justificar el perjudici i el desequilibri causat als consumidors”

 

 By
defensa
5 December 2021
0
comment

Despeses hipotecàries i jurisprudencia

Sentència del Tribunal Suprem en la línea del TJUE sobre despeses hipotecàries.

 

El Tribunal Suprem manté la línia jurisprudencial delimitada per la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 16 de juliol de 2020, i es reitera a imputar al banc el pagament de la meitat de les despeses de notaria i al consumidor la una altra meitat. 

 

Les despeses de gestoria, en canvi, seran atribuïdes íntegrament a l'entitat bancària.

 By
defensa
5 December 2021
0
comment

Recomanacions sobre plusvàlua municipal després de la Sentència del Tribunal Constitucional

Estat actual de la plusvàlua municipal arrel de la Sentència del Tribunal Constitucional.-

 

La sentència del Tribunal Constitucional dictada el 26 d´octubre de 2021 (publicada al web del Tribunal Constitucional el 2 de novembre 2021) declara inconstitucional i nul en part el precepte de la Llei reguladora de les hisendes locals que estableix el sistema de càlcul de la base imposable de limpost.

 By
defensa
5 December 2021
0
comment

Fons de recuperació europeus 2022

Dins dels Pressupostos Generals de l´Estat per a l´exercici 2022, s´ha parlat molt dels fons de recuperació. 

 

En la seva conseqüència informem de la seva destinació.

 

Els fons de recuperació als Pressupostos Generals de l´Estat, 2022

 By
defensa
5 December 2021
0
comment

Associacions i Fundacions i Codi de Comerç

La Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, reguladora del Dret d´Associació, en el seu article 14 estableix que les associacions hauran de portar la seva comptabilitat d´acord amb les normes específiques que els hi resulti d´aplicació.

 

La Generalitat de Catalunya, d´acord amb el que preveu l´article 118 de l´Estatut d´Autonomia, disposa de plenes competències en matèria d´associacions i fundacions.

 

Aquestes obligacions comptables, de les associacions i fundacions s´han de matitzar, davant l´enrenou normatiu.

 

Pàgines