Defensalegal.com newsletter categories.By
defensa
6 April 2020
0
comment


By
defensa
1 April 2020
0
comment

"Coronavirus". Proporcionalidad y sentido común

Coronavirus, medidas, entre la proporcionalidad y el sentido común.

Antes de nada, queremos mostrar nuestra solidaridad y ánimo para todos, pero, muy especialmente para aquellos que están sufriendo las consecuencias más graves, en su propia salud o en la de allegados y familiares, y nuestro apoyo y reconocimiento a los sanitarios y demás profesionales que en primera línea están ayudando a salir de esta situación tan grave y extrema.By
defensa
19 November 2022
0
comment

Reforma del règim d´autònoms 2023

Al juliol de 2022 es procedí a l'aprovació del Reial decret llei 13/2022, de 26 de juliol, pel qual s'estableix un nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o autònoms i es millora la protecció per cessament d´activitat.

Entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2023.

El nou sistema de cotització per a autònoms consisteix en un model progressiu de quotes que es desplegarà durant tres anys, entre el 2023 i el 2025.By
defensa
15 November 2022
0
comment

Valor de referencia en la compraventa de inmuebles y fiscalidad

Es el determinado por la Dirección General del Catastro como resultado del análisis de los precios de todas las compraventas de inmuebles que se realizan ante fedatario público, en función de los datos de cada inmueble, obrantes en el Catastro Inmobiliario.

El valor de referencia de un inmueble es una de las características económicas de su descripción catastral.

El valor de referencia no superará el valor de mercado. Para ello, se aplicará un factor de minoración en su determinación.By
defensa
14 November 2022
0
comment

Nova fiscalitat dels pactes successoris-Herència inter vius

 

La Direcció General de Tributs en la seva consulta Vinculant V0771-22,  invoca el que estableixen els articles 33 a 36 de la Llei 35/2006 —respecte a la manera com s'hauran de calcular els guanys i les pèrdues patrimonials en el context de l'impost sobre la renda de les persones físiques. —, advertint de la modificació que la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, va introduir sobre el tenor literal de l'últim dels preceptes esmentats —article 36 de la Llei de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques.By
defensa
14 November 2022
0
comment

Comunidad de Bienes desde el punto de vista civil y fiscal

Analizamos la configuración en el Código Civil estatal de la Comunidad de Bienes y en su consecuencia en virtud del artículo 392 del mismo ésta existe ya, tal sociedad civil, esto es, la comunidad de bienes, sólo por el hecho de tener en común con un socio o partícipe la propiedad de cualquier bien en proindiviso.
 


By
defensa
14 April 2022
0
comment


By
defensa
7 December 2021
0
comment

Codi de bones pràctiques. Entitats financeres i deutors

El Consell de Ministres ha aprovat un Codi de Bones Pràctiques, d'adhesió voluntària per part de les entitats de crèdit i altres entitats financeres, que té com a objectiu reforçar la solvència d'empreses i autònoms els negocis dels quals, sent viables, estan sent afectats per la crisi del Covid.

 By
defensa
5 December 2021
0
comment

Plusvàlua municipal i jurisprudència

Un jutjat de primera instància anul·la una liquidació de la plusvàlua municipal aplicant el nou criteri del Constitucional

La sentència, de 25 de novembre de 2021, eximeix el ciutadà d'abonar 660,51 euros a l'Ajuntament de Sanxenxo.By
defensa
5 December 2021
0
comment

IRPH: recent jurisprudència i pronunciaments del Tribunal Suprem

IRPH: es dicta la primera sentència d'un Jutjat després de la interlocutòria del TJUE

 

En l'àmbit de les hipoteques referenciades a l'IRPH “encara hi ha nombrosos i sòlids arguments jurídics per justificar el perjudici i el desequilibri causat als consumidors”

 

 

Pàgines