Gairebé fa any i mig des de la publicació del Reial Decret Llei 4/2013 de 22 de febrer de mesures de suport a l'emprenedor i estímul del creixement i la creació d'ocupació va introduir la tarifa plana per a menors de trenta anys.
Amb l'aprovació de la Llei d'Emprenedors aquest requisit va desaparèixer i va estendre la tarifa plana a tots els nous autònoms independentment de la seva edat.

Sobre els altres requisits a complir per beneficiar-se de la tarifa plana, recordar que són:
• No haver estat d'alta com a autònom en els cinc anys anteriors.
• No emprar treballadors per compte d'altri

A més, s'ha quedat a criteri de la Tresoreria General de la Seguretat Social la concessió final, el que en la pràctica ha donat lloc a tres requisits addicionals basant-us interpretacions:


• No ser administrador d'una societat mercantil.
• No haver rebut anteriorment una bonificació de la Seguretat Social com a autònom, encara que hagin passat més de cinc anys.
• No ser autònom col·laborador (règim especial per a familiars dels autònoms).


La quantia de la tarifa plana varia al llarg dels primers mesos d'activitat, establint-se tres trams de reducció sobre la base mínima de cotització i el tipus mínim de cotització, incloent la incapacitat temporal:


• Primers 6 mesos: 80% de reducció de la quota, de manera que amb les bases i tipus de 2015 es queda en 53,24 euros.
• Mesos 7 al 12: 50% de reducció durant el segon semestre, que es quedaria en 2015 a 132,22 euros.
• Mesos 13 al 18: 30% de reducció durant el següent semestre, que es quedaria amb les bases i tipus de cotització de 2015 a 185,11 euros.


Els joves menors de 30 anys i les dones menors de 35 es beneficien de la següent bonificació addicional:
• Mesos 19 al 30: 30% de bonificació addicional durant els 12 mesos següents, de manera que la quota es mantindria en 185,11 euros.